FARSÇA MANZUM SUAL-CEVAP ŞEKLİNDE BİR BİLMECE

FARSÇA MANZUM SUAL-CEVAP ŞEKLİNDE BİR BİLMECE
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Perşembe, 31 Mayıs 2012 11:59

 

Her ne kadar meşhûr Arab dil âlimi Seyyid Şerif Curcânî (ölümü:1413) ile meşhûr Eş'ârî kelâmcısı Celâleddîn-i Devvânî (ölümü:1502) aynı dönemde hayat sürmemiş olsalar da, birinin sorduğu suâli diğeri cevaplamıştır. Suâl de cevap da birbirinden muazzam ve müştereken hikemîdirler.
 
 
آن چيست كه سر تا قدمش جمله دهانست
وان چيست كه بي پاى شب و روز روانست
آن چيست كه يك لحظه بگردد همه عالم
وان چيست كه اندر شكمش خلق نهانست
 
Târık İleri Arapça Farsça soru cevap şeklinde bilmece Süleymaniye camii Farsça şiir şarkı sözü gazel mesnevi kaside rubai mevlana attar şems AYfer Aytaç
Ân çîst ki ser tâ kademeş cumle dehânest
V'ân çîst ki bî-pây şeb u rûz revânest 
Ân çîst ki yek lahza be-gerded heme âlem
V'ân çîst ki ender şikemeş halk nihânest 
 
Baştan ayağa (ser-tâ-kadem) tümüyle ağız olan şey nedir?
Ayağı olmadığı hâlde gece gündüz dolaşan şey nedir?
Bir ânda bütün dünyayı dolaşan şey nedir?
Halkın mîdesinde gizli olan şey nedir?
 
***
 
آتش كه سر تا قدمش جمله دهانست
آبست كه بي پاى شب و روز روانست
بادست چيست كه يك لحظه بگردد همه عالم
خاكست كه اندر شكمش خلق نهانست
 
Âteş ki ser tâ kademeş cumle dehânest
Âbest ki bî-pây şeb u rûz revânest 
Bâdest ki yek lahza be-gerded heme âlem
Hâkest ki ender şikemeş halk nihânest 
 
Baştan ayağa cümleten ağız olan şey ateştir.
Ayaksız olduğu hâlde gece gündüz dolaşan sudur.
Bir ânda bütün âlemi dolaşan rüzgârdır.
Halkın mîdesinde gizli olan şey topraktır.
 
Allahu Ekber! Ateş, su, hava, toprak...
 
Selâmlarımla. 
 

Târık İleri
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir