İbrâhim Cûdî'den Mükemmel Bir Gazel

İbrâhim Cûdî'den Mükemmel Bir Gazel
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Pazar, 21 Haziran 2020 19:20

 

Şu dâr-ı fitneyi el-kıssa pür-havf u hatar gördüm Geçirdim kârbân-ı dehri pîş-i çeşm-i im’ândan Hezârân üştürü hayfâ ki der-donbâl-i har gördüm İbrâhîm Cûdî Târık İleri Isparta tarık ileri ısparta Ayfer Aytaç gazeteci yazar Volkan İleri Osmanlıca Arapça Türkçe Eski Edebiyat doktora tezi yüksek lisans Mustafa Alagöz Tuğçe İşgüzar Zeynep Canan Kunt Halime Gözlükaya Damla Şahinde Atak Eski Osmanlıca Osmanlı Türkçesi Arap Dili ve edebiyatı Fars Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve edebiyatı adnan karaismailoğlu nazan bekiroğlu nazmiye nazan bekiroğlu trabzon trabzonlu şairler mustafa yazıcı idris mahfi erenler abdullah akın şevval fatıma akın meltem şükran güllü kanal ayşe usta  adnan hale karaismailoğlu  recep tayyip erdoğan, nilbeste bekiroğlu, mücahid şençimen mernevur zengibar mervenur kara Sema dilek yılmaz sema sandalcı gülçiçek akçay böcüzade süleyman sami bey mustafa aytaç resule bayındır otolog fatma özge bayram melis taşkın elif ömürlü uyar safiye ayla trabzonlu şairler trabzon yazar şiir farsça çeviri hafız-ı şirazi mevlana feriduddin attar mesnevi fahrettin coşguner hicabi kırlangıç Antalya Burdur  esra kuru meltem yücel abdullah yücel şahin baldemir samet şenses fatma altundemir Asiye uygur abduwali ayup habibullah duhani habibullah kuseni uygur türkleri silivri selimpaşa abdugani musa abdugani kutubi funda toprak faruk toprak göktürk işgüzar çağatay toprak

 

Mefâ’îlün / Mefâ’îlün / Mefâ’îlün / Mefâ’îlün

 

Bu bâğ-ı dehri ben bir sahne-i hüzn ü keder gördüm

Gül ü reyhânını bûy-i sefâdan bî-eser gördüm

 

Serâpâ yokladım âfâkı hûnîn safhalar gördüm

Nazan gezdirdim eyyama günü günden beter gördüm

 

Fi’âl-i hayrına dün âferîn-hân olduğum şahsı

Bugün şâyân-ı nefrîn bir yed-i fa’âl-i şer gördüm

 

Ne hâl olmuş ne nikbet-zâra dönmüş bezm-i insânî

Bütün ihvân-ı nev’i hasm-ı cân-ı yekdiğer gördüm

 

Mürüvvet mekremet bâzârı bir iflâsa düşmüş kim

Kime îsâl-i nef’ etdimse ben andan zarar gördüm

 

Vefâ ismet edeb uçmuş cefâ gılzet gazâb çökmüş

Şu dâr-ı fitneyi el-kıssa pür-havf u hatar gördüm

 

Geçirdim kârbân-ı dehri pîş-i çeşm-i im’ândan

Hezârân üştürü hayfâ ki der-donbâl-i har gördüm

 

Müsülmanlık satar ammâ Müsülmanlık nedir bilmez

Şu halkı kendi kârından da hattâ bî-haber gördüm

 

Yeter dem vurmayın Hakk’dan dem-i Mansûr-veş Cûdî

Kelâm-ı Hakk’ı beyne’l halk ben zîrâ heder gördüm

 

Trabzonlu Şâir Muallim İbrâhîm Cûdî (1863 – 1926)

 

★☆✮

 

Şu dâr-ı fitneyi el-kıssa pür-havf u hatar gördüm Geçirdim kârbân-ı dehri pîş-i çeşm-i im’ândan Hezârân üştürü hayfâ ki der-donbâl-i har gördüm İbrâhîm Cûdî Târık İleri Isparta tarık ileri ısparta Ayfer Aytaç gazeteci yazar Volkan İleri Osmanlıca Arapça Türkçe Eski Edebiyat doktora tezi yüksek lisans Mustafa Alagöz Tuğçe İşgüzar Zeynep Canan Kunt Halime Gözlükaya Damla Şahinde Atak Eski Osmanlıca Osmanlı Türkçesi Arap Dili ve edebiyatı Fars Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve edebiyatı adnan karaismailoğlu nazan bekiroğlu nazmiye nazan bekiroğlu trabzon trabzonlu şairler mustafa yazıcı idris mahfi erenler abdullah akın şevval fatıma akın meltem şükran güllü kanal ayşe usta  adnan hale karaismailoğlu  recep tayyip erdoğan, nilbeste bekiroğlu, mücahid şençimen mernevur zengibar mervenur kara Sema dilek yılmaz sema sandalcı gülçiçek akçay böcüzade süleyman sami bey mustafa aytaç resule bayındır otolog fatma özge bayram melis taşkın elif ömürlü uyar safiye ayla trabzonlu şairler trabzon yazar şiir farsça çeviri hafız-ı şirazi mevlana feriduddin attar mesnevi fahrettin coşguner hicabi kırlangıç Antalya Burdur  esra kuru meltem yücel abdullah yücel şahin baldemir samet şenses fatma altundemir Asiye uygur abduwali ayup habibullah duhani habibullah kuseni uygur türkleri silivri selimpaşa abdugani musa abdugani kutubi funda toprak faruk toprak göktürk işgüzar çağatay toprak

Îzâhı:

Ben şu dünyâ bahçesini hüzün ve keder sahnesi olarak gördüm.

Gülünü ve reyhânını sefâ kokusundan mahrum/yoksun gördüm

 

Ufukları baştan başa yokladım kanlı safhalar gördüm

Geçen günlere göz gezdirdim, günü günden beter gördüm

 

Dün yaptığı işlere âferin dediğim şahısları

Bugün şer işler işleyen nefret edilecek kişiler olarak gördüm

 

İnsanlığa ne hâl olmuş da böyle felâket meclisine dönmüş

Birbiriyle kardeş olması icab eden insanları birbirlerinin can düşmanı gördüm

 

Mertlik, insaniyet, cömertlik, hürmet pazarı öyle bir iflâsa düşmüş ki

Kime iyilik yaptıysam ondan hep zarar gördüm

 

Vefâ, nâmus ve edep uçmuş, cefâ, kabalık ve gazap çökmüş

Kısacası şu fitne dünyâsını korkulu ve tehlikeli gördüm

 

Şu dünyânın kervânını dikkatle gözden geçirdim

Ne yazık ki binlerce deveyi bir eşşeğin ardından giderken gördüm 

(Üstâd burada dönemin siyâsilerine ve de süregelen devlet idârecilerine de çok güzel ve feci bir sûrette şamarı geçirmiş, lâfı gediğine koyarak. Rahmet olsun, hârikasın, ellerinden öperim, tazimlerimi sunarım, İbrahim Cûdî Üstâdım)

 

 

Müslümanlık satar amma Müslümanlıktan (akaidden, fıkıhtan, kelâmdan, güzel ahlâktan, cömertlikten vb.) haberi yok.

Şu halkı kendi işlerinde bile habersiz, (ne yaptığını bilmez şaşkınlar) olarak gördüm

 

Cûdî yeter artık, Hallâc-ı Mansûr gibi Hakk’tan söz açtırmayın

Çünkü ben Hakk’ın kelâmını halk arasında heder olmuş bir vaziyette gördüm

Şu dâr-ı fitneyi el-kıssa pür-havf u hatar gördüm Geçirdim kârbân-ı dehri pîş-i çeşm-i im’ândan Hezârân üştürü hayfâ ki der-donbâl-i har gördüm İbrâhîm Cûdî Târık İleri Isparta tarık ileri ısparta Ayfer Aytaç gazeteci yazar Volkan İleri Osmanlıca Arapça Türkçe Eski Edebiyat doktora tezi yüksek lisans Mustafa Alagöz Tuğçe İşgüzar Zeynep Canan Kunt Halime Gözlükaya Damla Şahinde Atak Eski Osmanlıca Osmanlı Türkçesi Arap Dili ve edebiyatı Fars Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve edebiyatı adnan karaismailoğlu nazan bekiroğlu nazmiye nazan bekiroğlu trabzon trabzonlu şairler mustafa yazıcı idris mahfi erenler abdullah akın şevval fatıma akın meltem şükran güllü kanal ayşe usta  adnan hale karaismailoğlu  recep tayyip erdoğan, nilbeste bekiroğlu, mücahid şençimen mernevur zengibar mervenur kara Sema dilek yılmaz sema sandalcı gülçiçek akçay böcüzade süleyman sami bey mustafa aytaç resule bayındır otolog fatma özge bayram melis taşkın elif ömürlü uyar safiye ayla trabzonlu şairler trabzon yazar şiir farsça çeviri hafız-ı şirazi mevlana feriduddin attar mesnevi fahrettin coşguner hicabi kırlangıç Antalya Burdur  esra kuru meltem yücel abdullah yücel şahin baldemir samet şenses fatma altundemir Asiye uygur abduwali ayup habibullah duhani habibullah kuseni uygur türkleri silivri selimpaşa abdugani musa abdugani kutubi funda toprak faruk toprak göktürk işgüzar çağatay toprak

 

★☆✮

Trabzonlu Muallim İbrâhîm Cûdî'nin 

Hâlife Hârun Reşid ve Behlül-i Dânâ arasındaki konuşmayı 

hikâye ettiği manzûmeyi okumak için tıklayınız:

http://www.ayferaytac.com/tum-makaleler/1305

★☆✮

 

Osmanlıcadan yeni harflere aktarma ve izâhât: 

Târık İleri

Şahsımla râbıta/irtibat kurabileceğiniz kaynaklar:

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 
 
 
 
 

https://pinterest.com/tarikileri