Dünyanın Sonu Değil

Dünyanın Sonu Değil
Ayfer AYTAÇ tarafından yazıldı.   
Perşembe, 11 Nisan 2019 07:35
Makale İçeriği
Dünyanın Sonu Değil
Dünyanın Sonu Değil
Tüm Sayfalar

PARTİLERDE SANDIK  DIŞI KALANLAR VATANDAŞA HİZMETTEN UZAK KALACAKLARINA MI ÜZÜLDÜLER DERSİNİZ? VAH VAH! BEN ONLARI MAKAMA ULAŞAMAMAKTAN ÜZÜNTÜ DUYUP ÖFKELENDİKLERİNİ SANIYORDUM. BEYLER, YAPACAK BİR ŞEY YOK. BİR DAHA Kİ SEFERE, SİZ PARALARINIZI KATLAYA DURUN, GEÇMİŞİNİZDE KARANLIK VARSA AKLAMAYA KOYULUN. UMUDUNUZU NADASA BIRAKIN, DİNLENMEK HIRSINIZA İYİ GELECEKTİR. HA, HİZMET İÇİN MAKAM GEREKMEZ, PAYLAŞMAYI ÖĞRENMENİZ YETERLİ...

altBaydılar! Samanlıkta iğne arar gibi, sandıklardan oy arıyorlar. Bu uğurda haksızlık yaptıklarını bile umursamıyorlar. Bu uğurda ülkemin ve insanların maddi manevi kayıpları önemsenmiyor.. Güçlülük değil, haklılık önemlidir. Hakkı dikkate almıyorlar. Umutsuzca çare arıyorlar. Herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini, herkes biliyor zarların hileli olduğunu, ama kimse doğrusu bu demiyor, diyemiyor. Çünkü şeytanları boş durmuyor, durmadan dünyalık için gıdıklıyor...

"Sakın şeytan sizi doğru yoldan alıkoymasın. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır." (Zuhruf/62)

"Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür." ( Bakara 2/191.)

"İnsanlara hesap verme vakti yaklaştı. Onlar ise hala gaflet içinde aldırmıyorlar." (Enbiyâ/1)

De ki: "İçinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye Kâdir'dir." (Âli İmran - 29)

De ki: "Ey mülkün sahibi ALLAH'ım, dilediğine mülkü (sen) verirsin ve dilediğinden de mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini de zelil kılarsın. Hâyır (mutlak) Senin elindedir. Muhakkak ki Sen, herşeye kâdirsin." (Âl-i İmrân/26)

"Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir (yok olacaktır). Ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı baki kalacaktır." (Rahmân/26-27)

“Sabah akşam Rabbinin adını an.” (İnsan Suresi / 25)

Dünyalıkla çok meşgul olmamalıyız.

"Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz. "Fâtiha/5

Bu duayı günlük yaşantımızda çoğumuz sıklıkla tekrar ederiz. Fakat bazılarımız üç günlük dünya sefası için beşere kul olur, makama kul olur, para uğruna sisteme pul olur. Değmez bu dünya, onca uğraşınıza, çalıp çırpmanıza, haram yemenize vallahi değmez. Makamlar, mevkiler, eş dost, arkadaşlar, türlü zenginlikler hepsi gelip geçicidir. Önemli olan insanların gönlündeki makamınızdır. O makama gönül okşamadan ulaşılmaz. 

Bir insanı değerli kılan; makamı, malı,mülkü,ünvanı değil, Allah korkusu ve imanıdır!

Dünyalık değerler şeytanın aldatmasıdır. Menfaatiniz vicdanınıza galip gelmesin.

"Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. "(Zuhrûf - 62)alt

"Gerçek şu ki; şeytanın, inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur." Nahl - 99. Ayet

''Zulmedenlere en küçük bir meyil dahi göstermeyin; yoksa Cehennem ateşi size de dokunur." Hûd Sûresi,113

"Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse (ihtilaf eden) kardeşlerinizin arasını düzeltin. ALLAH’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin." (Hucurât/10)

"Mallarınız ve evlatlarınız sizi, Allah’ı zikretmekten alıkoymasın" Münafikûn-9

"Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık." | Kamer Suresi 49. Ayet

"Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. "(Rahman,78)

"Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan sakının ve Allah'tan korkun." Haşr/7

Peygamberimiz iyiliğe örnek olmuş, kötülükten, hırstan, kalp kırmaktan  sakınmamız gerektiğini buyurmuştur. dağı, taşı, uçan kuşu bile seven peygamberimize ne kadar uyuyoruz?

Ya Rabbi,razı olmadığın şeylerden ne yapmışsak hepsini affet... Bizi bize bırakma İlahi, Sana emanetiz...

"Bana dua edin size icabet edeyim. "(Mü’min - 60)

"Kim güzel davranarak özünü Allah'a teslim ederse o, en sağlam kulpa yapışmıştır. İşlerin sonu Allah'a döner." Lokmân/22

"Kimin rehberi Allah olursa, Doğru yola ulaşan o olur." (A'RAF - 178)

"Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla! (O gün) artık insan için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı." Târık/9-10

Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.(A’raf-199)

“Kim (Allah huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır.” (En’âm Suresi / 160)"

"(Rabbimiz) ...gücümüzün yetmediğini bize yükleme! ." Bakara/286

"Rabbimiz! Bize bol sabır ver. Yolunda ayaklarımızı sabit kıl ve inkârcı toplumlara karşı bize yardım et." Bakara, 2/251

"Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin; Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser !" Yusuf Suresi - 87

Koltuğa oturunca güçlüyüm diye öğünenler!

"Can boğaza geldiğinde, onu geri döndürsenize. "Vâkıa Sûresi (83. Ayet)

"Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!" (Mü’minûn Sûresi, 23/118)

"Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş mü'min kardeşlerimizi bağışla " Haşr/10

Ey kapıları açan Allahım! Bize kapıların en hayırlısını aç. Ey hâlden hâle çeviren Rabbim, Hâlimizi en güzel hâle çevir.

Allah'ım, içinde bulunduğumuz her anın kıymetini bilecek bir şuur ver bize.

Müminler birbirine birbirlerinin iyiliği için güzel dualar etmelidir. Mümin, güzelliğin yurdudur. Güzellik nedir? Güzellik; adalet, merhamet, nezaket, samimiyet, meziyet ve şahsiyettir. İnsanoğlunun elindeki tek iktidar, duâdır...