Giderim (Hâfız-ı Şîrâzî)

Giderim (Hâfız-ı Şîrâzî)
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Perşembe, 02 Temmuz 2015 21:51
خرم آن روز کز این منزل ویران بروم
راحت جان طلبم و از پی جانان بروم
 
Hurrem ân rûz kez în menzil-i vîrân berevem
Râhat-ı cân talebem v'ez pey-i cânân berevem
 
Ne güzel gündür o gün, bu virânelikten giderim
Cânımın huzurunu arar, cânân peşine giderim
alt
 
گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب
من به بوی سر آن زلف پریشان بروم
 
Gerçi dânem ki be câyî nebered râh garîb
Men be bûy-i ser-i ân zulf-i perîşân berevem
 
Bilirim, garip bulamaz kendine bir çıkış yolu 
Ben o dağınık zülüflerin kokusuna giderim
 
دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت
رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم
 
Dilem ez vahşet-i zindân-ı Sikender begirift
Raht ber bendem u tâ mulk-i Süleymân berevem
 
İskender zindanının vahşetinden yılgınlık geldi
Yükümü bağlar ve tâ Süleyman ülkesine giderim
 
چون صبا با تن بیمار و دل بی‌طاقت
به هواداری آن سرو خرامان بروم
 
Çun sabâ bâ ten-i bîmâr u dil-i bîtâkat
Be hevâdârî-yi ân serv-i hurâmân berevem
 
Vücûdum hasta, gönlüm tâkatsiz. Seher yeli gibi
Salınır servi boyluma kavuşmaya giderim
 
در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت
با دل زخم کش و دیده گریان بروم
 
Der râh-i û çu kalem ger be serem bâyed reft
Bâ dil-i zahmkeş u dîde-i giryân berevem
alt
Başım gidecekse onun yolunda kalem gibi
Yaralı gönlümle, ağlayan gözlerimle giderim
 
نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی
تا در میکده شادان و غزل خوان بروم
 
Nezr kerdem ger ez în gam be der âyem rûzî
Tâ der-i meykede şâdân u gazelhân berevem
 
Adağım var, bu gamdan kurtulursam bir gün
Meyhâne kapısına şen şakrak, gazel okur giderim
 
به هواداری او ذره صفت رقص کنان
تا لب چشمه خورشید درخشان بروم
 
Be hevâdârî-yi û zerresıfat rakskunân
Tâ leb-i çeşme-i hurşîd-i dırahşân berevem
 
Onun arzusuyla raksederek zerre gibi
Parlak güneş pınarımın kıyısına giderim
 
تازیان را غم احوال گران باران نیست
پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم
 
Tâziyân râ gam-i ahvâl-i girânbârân nîst
Pârsâyân! Mededî! Tâ hôş u âsân berevem
 
Yükü ağırların tasasını çekmez atlılar
Sofular! Yardım ederseniz, gâyet rahat giderim
 
ور چو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون
همره کوکبه آصف دوران بروم
 
Ver çu Hâfız zi beyâbân neberem reh bîrûn
Hemreh-i kovkebe-i Âsaf-ı devrân berevem
 
Şu çölden bulamazsam çıkış yolu Hâfız gibi
Zamanın Âsaf'ının mâiyetine takılır giderim
 
alt
 
Bâhusus muhabbetlerimle.
 
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir