Trabzonlu Muallim İbrahim Cûdî'den

Trabzonlu Muallim İbrahim Cûdî'den
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Perşembe, 28 Mayıs 2015 19:42
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد مصطفی وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
Fe’ilâtun/Fe’ilâtun/Fe’ilun
(Fâ’ilâtun)            (Fa’lun)
 
 
Âdeti vechile bir gün Behlûl
Eylemiş meclis-i Hârûn’a duhûl
 
Gülerek geçmiş oturmuş sadre
Çok mu ya sadr o âlî kadre
 
Tatlı tatlı açarak bir sohbet
Saçmış ol bezme safa bir müddet
 
Sonra birdenbire hâmûş olarak
Feyz-i irfanla lebâleb dolarak
 
Göz yumup şöyle baş eğmiş kalmış
Keşfe varmış gibi bir hâl almış
 
tarık ileri Târık İleri Ayfer Aytaç Ottoman Osmanlı antalya burdur denizli konya ankara istanbul manisa edirne persea persian seljuk عثمانی усмонӣ osmanisch オットマン イスタンブール 오토만 이스탄불 тахта Стамбул turki Arabi Arabian oriental orientalist bilecik karabük safranbolu bornova üsküdar tarık ileri Târık http://www.ayferaytac.com www.ayferaytac.com kahire kudüs roma turkic turkish miniature art photo border painting islamic nakkaşhane illumination kaftan brush minyatür illustration creative şehname shahnama selimhan nakkaşdrawing surreal كاخ ایران تركی مصر تصویر تركیه عرب عربي اسپارطه اسپارته استانبول استانبل اسطنبول ´اسطنبول اليوم´ اسطنبول اليوم قديما Arabian arabic egypt turkic turkiya turkiye palestine arabia arts paints arab carpet turkish carpet iran carpet mısır سجادة قصر اسبرطة بوردور صورة فن تاريخ الفنون البصرية
Bir zaman sonra ayılmış gibi gûyâ
Silkinip yekden olup dîde-küşâ
 
Dedi Hârûn ona hândan handân
Aman Allah için ey kutb-ı cihân
 
Hangi âlemleri gezdin öyle
Ne idi keşf-i şühûdun söyle
 
Dedi Hârûn ona: “Ey sultânım
Tâc-dâr-ı azamet-unvânım
 
Ben de bir saltanat ettim teşkil
Ki bulunmaz âlemde ona adîl
 
Düzerek ben dahi taht ü efser
Debdebe tantana asker leşker
 
Azametlerle edip tahta suûd
Eyledim her cihete sevk-i cünûd
 
Kıt’alar ülkeler ettim teshîr
Eyledim şevketimi âlem-gîr
 
Yani bir saltanat ettim îcad
Ki cihân hükmüme oldu münkâd”
 
Gûş edince bu hayâli Hârun
Dedi Behlûl’e dönüp hande-nümûn
 
“Bârekallah ne güzel lîk çi sûd
Göz açınca hemen oldu nâ-bûd
 
Dedi Behlûl cevaben: “Yâhû
Bir düşün zübde-i irfandır bu
 
Ben açınca o ki olmuş öyle
Sen yumunca ne olur sen söyle”
 
Trabzonlu Muallim İbrahim Cûdî
(1864-1926)
 
 
İzâhı: 
 
-Âdeti üzere bir gün Behlûl (Behlûl-i Dânâ), Hârun’un (Halife Hârunurreşîd’in) meclisine girmiş. 
 
-Gülerek başköşeye geçip oturmuş. O değerli (Allah dostu velinin) başköşeye geçip oturması çok mu görülür?
 
-Tatlı tatlı bir sohbet açarak, o meclise bir müddet safa (manevi zevk, neş'e ve huzur) saçmış. 
 
-Sonra birdenbire sesizliğe bürünerek, irfan feyizleriyle tamamen dolarak, 
 
-Göz yumup, şöyle baş eğmiş kalmış. Keşfe varmış (Allah’tan kendisine bazı hakikatler ve sırlar ilham edilmiş) gibi bir hâl almış. 
tarık ileri Târık İleri Ayfer Aytaç Ottoman Osmanlı antalya burdur denizli konya ankara istanbul manisa edirne persea persian seljuk عثمانی усмонӣ osmanisch オットマン イスタンブール 오토만 이스탄불 тахта Стамбул turki Arabi Arabian oriental orientalist bilecik karabük safranbolu bornova üsküdar tarık ileri Târık http://www.ayferaytac.com www.ayferaytac.com kahire kudüs roma turkic turkish miniature art photo border painting islamic nakkaşhane illumination kaftan brush minyatür illustration creative şehname shahnama selimhan nakkaşdrawing surreal كاخ ایران تركی مصر تصویر تركیه عرب عربي اسپارطه اسپارته استانبول استانبل اسطنبول ´اسطنبول اليوم´ اسطنبول اليوم قديما Arabian arabic egypt turkic turkiya turkiye palestine arabia arts paints arab carpet turkish carpet iran carpet mısır سجادة قصر اسبرطة بوردور صورة فن تاريخ الفنون البصرية
-Sanki bir zaman sonra ayılmış, kendine gelmiş gibi silkinmiş ve birden gözünü açmış. 
 
-Hâlife Hârun ona gülerek şöyle dedi: Aman Allah için ey cihânın kutbu olan mübârek zat, 
 
-Hangi âlemleri gezdin öyle? Neler gördün neler keşfettin söyle! 
 
-Behlûl ona şöyle dedi: Ey azametli tâc sâhibi sultânım,
 
-Ben de (senin gibi) bir saltanat kurdum ki dünyâda onun bir dengi bulunmaz. 
 
-Ben de kendime taht, debdebe, tantana, asker düzdüm,
 
-Azametlerle tahta çıktım ve her yöne ordular gönderdim.
 
-Kıtalar, ülkeler ele geçirdim. Şevketimi (heybetimi, haşmetimi) âleme yaydım. 
 
-Yani bir saltanat icat ettim ki cümle cihân hükmüme boyun eğdi.
 
-Hârun bu hayali işitince Behlûl'e dönüp gülerek şöyle dedi:
 
-Allah mübârek etsin, ne güzel, fakat ne fayda! Göz açınca hemen yok oldu! 
 
-Behlûl cevaben dedi: Yahu bir düşün, bu olay irfanın özüdür! 
 
-Ben gözlerimi açınca o ki öyle olmuş. Sen gözlerini yumunca ne olur sen söyle! 
 

Târık İleri
 
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir