Doğru Olan

Bir gün sormuşlar ermişlerden birine: "Sevginin sadece sözünü
edenlerle, onu yaşayanlar arasında ne fark vardır?" Bakın göstereyim demiş, ermiş.
Önce sevgiyi dilden gönüle indirememiş olanları evine yemeğençağırarak onlara bir sofra hazırlamış. Hepsi oturmuşlar sofranın etrafındaki yerlerine.
Derken tabaklar içinde sıcak çorbalar gelmiş ve arkasındanda derviş
kaşıkları denilen bir metre boyunda kaşıklar sofraya dizilmiş.

Devamını oku...
Doğru Olan
FURKAN İLERİ tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 03 Mayıs 2021 07:26
**Sevgi, temiz ruhların içinde, çiçeğin üstündeki bir çiğ damlası gibidir. O sevgiye ulaşabilmek için, pek çok şeye tahammül etmeyi bilmek lâzımdır. Yusuf’un ku­yusunda çile çekmeyenler Mısır’a sultan olamazlar. Nefsine ağır gelen durumlara katlanamayanlar hiçbir zaman tekâmül ede­mezler. Hz. Ali, “Ben Rabbimi arzularımın olmaması ile bildim.” buyuruyor. Bugün bizi üzen bazı durumların yarın bize huzur, mutluluk getirmeyeceği ne malûm? Şüphesiz Allah, in­sanlara hiçbir surette zulmetmez. Fakat, insanlar kendi ken­dilerine zulmederler. Hiç kimsenin hayatı, tek bir çizgi üzerinde gitmez. Sevinçler paylaşılınca çoğalır. Acılar paylaşılınca azalır. Varlığınız ile çevrenizdeki insanlar da varlıklı olsun. Bir se­lâmınız, bir hatır sormanız bile onların içinde güller açtırsın. İnsan kalbinin kapısı dışarıdan değil, ancak içeriden açılabilir. Sevgi sevgiyi, kin kini doğurur. Gerçekten seven, Muhammedî aşkla dolan insan, her an ayrı bir sevincin içindedir. Bir şey yakaladım zannıyla ağzı köpük içinde ona buna saldıranlar ne kadar zavallı insanlardır.
 
Efendim bir söz vardır, “Olan, olması gerekendir.” diye. Hani halk arasında çok konuşulur, iki kişi birbirine güzel dileklerde bulunurken, “Her şey gönlünce olsun.” derler. Acaba her şey gönlümüzce olursa daha mı iyi olur, doğrusu üzerinde uzun uzun tartışılacak bir durum.
İnsanlığın yüzakı, Resulullah Efendimizin sadık dostu Hz. Ebubekir (r.a)’a sormuşlar, “Efendim, nasıl böyle mükemmel bir insan oldunuz?” demişler. “Bazı şeyler istediğim gibi olmaya olmaya...” diye cevap vermiş. En iyisi hayatı ve insanları oldukları gibi kabul etmek. Ne isteklerimiz olunca aşırı sevinmek, ne de olmayınca aşırı üzülmek. “Hayırlısı” deyip, geçip gitmek.
 
Karşımızdaki insanlara kendimizi empoze etmek ne kadar yanlıştır efendim. Kapısını çaldığımız kişi “Kim o” dediğinde önemli olan “Sensin” diyebilmek, benliği terk etmektir. Bütün insan ilişkilerinin özeti olarak, bu konuda yazılmış yüzlerce kitabın özünün, özünün, özü olarak ben bunu buldum efendim...
“Sen, sen, sen”  Özdemir Asaf
Bütün mesele işte bu “Sen”de toplanıyor. Bu, kibiri, gururu, egoizmi, bencilliği bir kenara bırakmak demektir. Öyle bir kitap okuyalım ki içinde “biz” olmayalım, öyle bir yemek yiyelim ki içinde “biz” olmayalım, öyle bir namaz kılalım ki içinde “biz” olmayalım. Kibiri, egoizmi bırakarak yaklaşalım her şeye.
 
Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar her söze, her harekete dikkat edelim. Kâinatın Efendisi, Yüce Resûlümüz, bu durumu bir Hadis-i Şerif’inde ne güzel özetliyor; “Ya hayır söyle, yahut sus.” Bir cümleden hatta bir kelimeden ne çıkar demeyelim. Onlar bazen bir yuvanın yıkılmasına sebebiyet veriyor. Bazen bir dövüşe, hatta bir cinayete sebep oluyor. Bazen iki milleti savaşa götüren bir durum ortaya çıkıyor. Büyük Yunus ne güzel söylüyor;
“Söz ola kese savaşı,
Söz ola kestire başı,
Söz ola ağulu aşı
Yağ ile bal ide bir söz.”
 
GÜNÜN DUASI
Rahman ve Rahim olan Allahın ﷲAdıyla!
Sadece fazlını umduğum,
yalnızca adaletinden korktuğum,
Onun sözünden başkasından bel bağlamadığım
ve ipinden başkasına sarılmadığım
Allah’ın ﷲadıyla.Ey af ve hoşnutluk sahibi
Allahım! Zulüm ve haksızlığa uğramaktan,
zamanın aleyhe dönmesinden,
hüzünlerin peş peşe gelmesinden,
kötü sürprizlerin kapıyı çalmasından,
hazırlık ve tedarik yapmadan ömür süresinin
Sona ermesinden Sana sığınıyorum.
Başarı elde etmeme,
ve başkalarının başarısına yardımcı olmama
vesile olacak her işte
Senden yardım niyaz ediyorum.
Afiyet zırhına bürünme
ve afiyetin tamamlanması,
selametin kuşatması ve devamı konusunda
Sana ümit bağlıyorum.
Şeytanın vesveselerinden de ey Rabbim
Sana sığınıyorum.Hüküm sahiplerinin zulmünden
Senin hükümranlığınla korunuyorum.
Az olan namaz ve orucumu kabul buyur.
Yarınımı ve daha sonrasını bu ânım ve
bugünümden daha iyi eyle,
kavmim ve kabilem arasında beni aziz,
uykumda ve uyanıkken beni muhafaza buyur,
şüphesiz Sen muhafaza edenlerin en hayırlısı ve
merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allahsın.
Allahım,ﷲ bugünüm ve ondan sonrasında
şirk ve ilhaddan herhangi birine sapmaktan
tamamen uzaklaşıp sana yöneliyorum.
Kabul dileğiyle halisâne Sana dua ediyorum.
Sevap ümidiyle Senin taatine devam ediyorum.
Allahım,ﷲ
yarattıklarının en hayırlısı,
Senin hakkını gözetmeye çağıran Hazreti
Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e salât eyle!
Mağlup edilmeyen izzetinle beni aziz eyle!
Uyumayan gözlerinle beni muhafaza eyle!
Hayatımı sadece Sana adanmış olmakla,
ömrümü de bağışlamanla noktala!
Hiç şüphesiz Sen çok bağışlayan
ve pek merhamet edensin.ﷲ
(Amin) (Amin)
 
 
SEVMEK , İKİ KEZ YAŞAMAK DEMEKTİR ! SEVGİLER
 
 
 
Turkish Arabic English