BİSMİLLAH

DERVİŞİN FİKRİ NE İSE; ZİKRİ DE ODUR.

HEM FİKRİNE, HEM ZİKRİNE İŞTİRAK GEREKİR.

Sarhoşun biri şarap şişesiyle caminin önünden geçerken camiden çıkan bir dervişin dikkatini çeker ve derviş sarhoşa derki:

-Birader şu şişeni bana versene !.

Burnundan gelesiye içtiği için ayakta zor duran s

arhoş gözleri afallamış şaşkın şekilde .

- Sen yeni camiden çıktın şarabı ne yapacaksın be adam ?

Derviş derki :

-Şarabı caminin içene dökeceğim ! Sarhoş hiddetlenir kızgın bir ifadeyle:

Devamını oku...
BİSMİLLAH PDF e-Posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfEn iyi 
Pusula - Pusula
FURKAN İLERİ tarafından yazıldı.   
Salı, 06 Nisan 2021 14:50
İnsan bazı günlerini, kitapların içinde saklayıp kurutmak istiyor.
 
Kamu malından çalmanın vebali öylesine büyüktür ki, hazreti peygamber (salllahu aleyhi ve sellem) kamu malını çalmış, kamu hakkına tasallutta bulunmuş kimselerin cenaze namazlarına bile katılmamıştır.
Sevgili peygamberimizin Allah için sırasında ganimetten iki dirhem bile etmeyen boncuk kolye aşıranın cenaze namazına gösterdiği tavır çok anlamlı bir misaldir.
 
İnsan yaptığı yanlışlara değil, yanlış insanlara yaptığı doğrulara üzülür.
 
"ZALİMLERDEN KORKMAYIN BENDEN KORKUN" -BAKARA.150-
 
 
İnsanı  Helak  Eden  Başlıca  75  BÜYÜK  GÜNAH  Şöyledir :
1. Büyük Günahların En Büyüğü : ÂLLAH’a (c.c.) Ortak (şirk) Koşmak 
2. Ana Babaya Asi Olmak, Onlara Eziyet Etmek 
3. Yalan Yere Şahitlik Etmek 
4. İnsan Öldürmek veya kendini öldürmek (intihar)
5. Sihir (Büyü) Yapmak 
6. Namazı Terk Etmek 
7. Zekâtı Vermemek 
8. Faiz Yemek 
9. Yetim Malını Yemek ve Ona Zulmetmek 
10. ÂLLAH’a ve Resûlü’ne Yalan İsnad Etmek 
11. Özürsüz Olarak Ramazanda Bir Gün Bile Oruç Tutmamak 
12. Savaş Meydanından Kaçmak 
13. Zina Yapmak (evlilik dışı münasebet)
14. İdarecinin Halkını Aldatması, Onlara Zulmedip Zorbalık Yapması 
15. Haram Olan İçkiyi İçmek 
16. Kibirlenmek, Kendini Beğenmek, Övünmek 
17. Livata (eşcinsellik)
18. İffetli Kadın veya Erkeğe İftirada Bulunmak 
19. Kamu Malından, Ganimetten, Devletten ve Zekâttan Çalmak 
20. Haksız Yollarla İnsanların Mallarına El Koymak, Haram Yemek, Haram Kazanç, Kul Hakkı 
21. Hırsızlık Yapmak 
22. Yol Kesmek 
23. Yalan Yere Yemin Etmek 
24. Çok Yalan Söylemek, Sözlerinin Çoğu Yalan Olmak 
25. Ahiret Hayatından, Hesaptan Şüphe Etmek
26. İdarecinin ve Hâkimin Adaletsiz Olması, Haksızlık Yapması, Rüşvet Almak 
27. Deyyusluk, İki Kişi Arasında Bozgunculuk İçin Çalışmak 
28. Karşı Cinse Özenmek (Erkeğin Kadına Kadının da   Erkeğe Benzemesi)
29. Hulle Yapmak ve Yaptırmak ( kocasının üç kez boşadığı bir kadının, eski kocasıyla bir kez daha evlenebilmesi için, yabancı bir erkeğe bir günlüğüne nikâh edilmesi ve bir gün sonra boşanması)
30. Ölü Eti, Leş, Kan ve Domuz Eti Yemek 
31. İdrardan Sakınmamak 
32. Haraç Toplamak 
33. Riyakârlık Yapmak, Gösteriş, İkiyüzlülük 
34. ÂLLAH (c.c.) ve Resûlüne (s.a.v)  İhanet Etmek, Emanete Hiyanet 
35. İlmi Gizlemek ve Sadece Dünya İçin Öğrenmek 
36. İyiliği Başa Kakmak 
37. Kaderi Yalanlamak ve İnkâr Etmek 
38. Başkalarının Söz ve Sırlarını Öğrenmeye Çalışmak 
39. Lanet Etmek, Sövmek 
40. Sözünde Durmamak, Ahde Vefasızlık 
41. Kâhin, Büyücü, Falcı ve Müneccimi Tasdik Etmek 
42. Kadının Kocasına, Kocanın Karısına Haksız Yere Huysuzluk Yapması 
43. Akrabaların Hakkını Gözetmemek, Onlarla İlişkiyi Kesmek 
44. Yalan Şahitlik Yapmak 
45. Gıybet (arkasından konuşmak), Söz Taşımak, Koğuculuk 
46. Ölenin Ardından Ağıtta Aşırı Gitmek 
47. Nesebe ve Soya Sövmek 
48. Baş Kaldırmak, İsyan Etmek, Haddi Aşmak, Başkalarının Hukukunu Çiğnemek, Serkeşlik Etmek 
49. Gücü Yettiği Hâlde Haccı Terk Etmek 
50. Müslüman’a Eziyet Etmek ve Ona Sövmek, Küfretmek 
51. ÂLLAH (c.c.) Dostlarına Eziyet Etmek ve Onlara Düşman Olmak 
52. Elbiseyi Kibir Maksatlı Giymek (Elbise ile Gösteriş Yapmak) 
53. Gücü Dahilinde Görev Ve Sorumluluktan  Kaçmak
54. ÂLLAH’tan Başkasının Adına Kurban Kesmek 
55- İnsanlara Yol Gösteren Levhaların ve  Hudut İşaretlerinin Yerini Değiştirmek ve Sökmek 
56. Sahabe Efendilerimize Sövmek, Kötü Söz Söylemek 
57. Ensardan Veya Muhacirden  Herhangi Birine Sövmek, Kötü Söz Söylemek 
58. Dalalete Çağırmak, Bid’atçılık, Hurafecilik, Kötü Bir Çığır Açmak
59. Dövme Yaptırmak 
60. Herhangi Bir Kesici Aleti, Silahı Kardeşine  Doğru Tutarak Korkutmak 
61. Uğursuzluğa İnanmak
62. Cedelleşmek, Diyalektik, Kur’ân ve Dini Konularda Alay Etmek
63. Eşine, Hizmetçilerine, Zayıflara, Emri ve Sorumluluğu Altındakilere, Kölelere Haksızlık Edip  Zulmetmek ve Eziyet Etmek 
64. Tartıda ve Ölçüde Haksızlık Yapmak
65. ÂLLAH’ın Azabından (Mekr’inden) Emin Olmak
66. ÂLLAH’ın Rahmetinden Ümit Kesmek
67. İyiliğe Karşı Nankörlük Yapmak
68. Fazla Suyu Hapsedip Kimseye Vermemek
69. Hayvanın Yüzünü Dağlamak Eziyet Etmek
70. Kumar Oynamak
71. Harem (Mekke) Bölgesinde (ve diğer) Taşkınlık Yapmak
72. Özürsüz Cuma Namazını Terk Etmek, Bunda Israrcı Olmak
73. Müslümanları Gizlice İzlemek ve Mahremlerini Açığa Çıkarmak
74. KUR'ANIN Yasalarını Hafife Almak, Önemsememek, Uygulamamak, Karşı Gelmek
75. Çıplaklık, açık/saçıklık.
❤❤Rasulullah (s.a.v) Efendimiz Şöyle Buyurdu :
Kime Şu Dört Şey Verilmişse, Ona Dört Şey Daha Verilmiş Demektir.
1-Kime Yüce Allah’ı c.c. anma nimeti verilmişse, Allah da onu anar. Çünkü Allah Kur’an’da; “Beni anın ki, ben de sizi anayım” (Bakara Sûresi/152) buyuruyor.
2-Kime dua kapısı açılmışsa, kendisine icabet edilecektir. Çünkü Allah Kur’an’da; “Bana dua edin ki, size icabet edeyim” (Mü’min Sûresi / 60) buyuruyor.
3-Kime verilen nimetler şükretmek nasip edilmişse, fazlası da verilecek demektir. Çünkü Allah Kur’an’da; “Şükrederseniz size olan nimetimi artırırım” (İbrahim Sûresi / 7) buyuruyor.
4-Kime de istiğfar etme nimeti verilmişse, o bağışlanacak demektir. Çünkü Allah Kur’an’da; “Rabbinizden bağışlanma dileyin, Çünkü O çokça bağışlayandır” (Nuh Sûresi / 10) buyuruyor.
(Mucemus-Sağir 703)
 
 
Turkish Arabic English