Kurallar Kur'an'da
Asıl ismi Yahyâ olan Nazîm, Ali Çelebi'nin oğlu olup, İstanbul'da doğdu. Enderun'da öğrenim gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. Şiir ve musikideki muvaffakiyeti ile tanındı ve öne çıktı. Kilâr-ı Hassa Nöbetçibaşılığı ve İstanbul Pazarbaşılığı yaptı. Nazîm Mevlevî meşreb olup, Edirne Mevlevîhânesi postnişinliğinde de bulunmuştur. Aynı zamanda bestekâr ve hânendedir. Dîvânının üçte birini oluşturan na'tlariyle ün salmıştır. Önceleri Halîm, sonradan Nazîm mahlasiyle şiirler yazmıştır. Eser olarak sadece bir dîvânı vardır. 
 
 
NA'T-I ŞERÎF
 
 
Mefâ'îlun / Mefâ'îlun / Mefâ'îlun / Mefâ'îlun 
 
Reh-i ışkunda bî-sabr u şekîbem yâ Rasûlallah 
Seni her kim severse ben rakîbem yâ Rasûlallah 
 
Kabûl eyle civâr-ı izzetünde çekmeyem gurbet 
Bilirsin kendi şehrümde garîbem yâ Rasûlallah 
Devamını oku...
Kurallar Kur'an'da PDF e-Posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfEn iyi 
Pusula - Pusula
Ayfer AYTAÇ tarafından yazıldı.   
Pazar, 04 Nisan 2021 11:07
Yeryüzündeki nizamı sağlamak için bizi yönetenlerce pek çok kural koyulmuş. Örneğin trafik kuralları... İhlali halinde neler olduğunu gün geçmiyor ki, görüyor-duyuyoruz. Uymayanlara verilen cezalarara da pek çoğumuz yakından tanık oluyoruz. Bu cezalardan korunmak adına dikkatli davranırsak, kafamızda, kasamızda rahat olur. 
 
İşte yaşadığımız bu hayatı da, yüce Allah'ın  ilahi mesajlarını dikkate alarak,  bizim dünya ve ahiret mekanımızdaki yaşantımızın iyiliği için konulan kurallara uyarak, sorumluluk bilinci içinde sakin, mutlu bir şekilde sürebiliriz.  Bu dünyanın bir imtihan olduğunu ve bu imtihanda başarılı olabilmenin yolunun da biricik kitabımız Kur'an-ı Kerimdeki kuralları ciddiye alarak elde edebileceğimizi unutmamalıyız. Huzurlu olmak için Kur'an da misal çok da, ben bir kaçını vereyim...
 
-"Gerçekten bu Kur'an en doğru yola iletir ve iyi işler yapan mü'minlere büyük bir mükafat olduğunu müjdeler."
(İsra, 17/9)
 
-"Kibirli olma, alçakgönüllü davran."  "Kibir kalbin kiridir."Buyurmuş Rabbimiz."
( İsra 37)
 
-"Sabret, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir."
(Bakara 153)
 
-"Şükret, çünkü eğer şükrederseniz elbette nimetlerimi artırırım."
(İbrahim 7)
 
-"Dua et. Bana dua edin. duanıza cevap vereyim."
(Mü'min 60)
 
-"Kendini fazla abartma." 
(Müddesir 1-5)
 
-"Her şeyin üstesinden gelemeyeceğini asla unutma." 
( Tekvir 25-29)
 
-"Onlar başlarına bir musibet geldigi zaman: Biz Allah'a aidiz ve sonunda O'na döneceğiz ." derler. (Bakara 156)
 
-"Her şeye hakim olmak için uğraşıp hayatı yaşanmaz hale çevirme.Hırs yapma."
( Beled 5-6)
 
-"Büyüklük hastalığına kapılıp, insanları ezerek arkadaşlarını kendinden uzaklaştırma.
( Hucurat 10)
 
-"İyiliği karşılık beklemeden yap."
( Muhammed 7)
 
-"Tek başına mutlu olunamayacağını bil. Çevrenin mutluluğu için gayret göster."
( Rum 21)
 
-"Ölümden korkmak yerine, ölüm gerçeğiyle yüzleş."
( Vakıa 83-87)
 
-"Yaptığın iyilikleri unut. Anlatarak onları kıymetsizleştirme."
(Bakara 263)
 
-"Sana yapılan kötülüğün karşılığını vermek yerine, öfkenin dinmesini bekle."
( Furkan 63)
 
-"Seni huzursuz edecek işlerden uzak dur. İhtirasını törpüle."
(İnşirah 1-3)
 
- "Yaptığın hiçbir işi gösteriş amaçlı yapma. Ibadetlerini de özünü kavrayarak hûşu içinde yap."
(Maun 4-5)
 
-"Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalamayacağını unutma."
(Mücadele 7)
 
-"Çıkarcı olma. Adil davran."
(Rahman 7-9)
 
-"Kibrine yenilip hep daha fazlasını isteyerek hayatını zehir etme."
(Tekasür 1-2)
 
-"En zor zamanda bile kesinlikle ümitsizliğe kapılma."
(Tevbe 40)
 
- "Allah'ın sana nasip ettiklerini hatırla, güzellikler ile çirkinlikleri birbirinden ayır. Ve inkar edenler üzerinde ısrarcı olma."
(Fatır 19-22)
 
-"En sevdiğin şeyleri, başkalarıyla paylaşmanın keyfine var."
(Fecr 27-28)
 
- "Paylaşmanın değerini bil."
(Hakka 33-35)
 
-"Muhatabına güvenmek istiyorsan, önce sen güvenilir ol."
( Haşr 10)
 
-"Yazdıklarının ve yaptıklarının peşini bırakmayacağını unutma. Gücünü insanların yararına kullan."
(Kalem 1-2)
 
-"Bencil olma, tebrik etmeyi bil."
( Münafıkun 4)
 
-"Yalandan uzak dur."
(Saff 2)
 
-"Hayatın çarpıklaştırdığı kadın-erkek ilişkilerinin, hayatını esir almasına izin verme."
(Yusuf 32-33)
 
-"İyi bir dostun, paha biçilmez olduğunu aklından çıkarma."
(Ankebut 41)
 
-"İyilik yapma arzunu, şarta bağlama. Vermek almaktan daha büyük bir ihtiyaçtır, asla unutma."
(Al-i İmran 92)
 
-"Önyargılarla hayatı kendine zehir etme."
(En'am 50)
 
-"Bildiklerinle açıklayamadığın şeyler, hayatının kâbusu olmasın."
(En'am 60)
 
-"Korkuların tutsağı olarak yaşamaktan vazgeç."
( Felak 1-5)
 
-"Kendini, hep daha iyiye ulaşmak zorunda olduğuna koşullama."
(Hacc 46)
 
-"Merhametli olmaktan asla vazgeçme."
(İbrahim 42)
 
-"Anne ve babana saygılı ol, 'üff' bile deme."
(İsra 23)
 
-"Kendini sürekli övmekten uzak dur."
(Nisa 149)
 
-"Vazgeçilmez olmadığını Kabul et."
(Yunus 12)
 
-"Sözünüzde durmamanın utanç verici olduğunu aklından çıkarma."
(Enfal 56)
 
-"Heveslerini kendine ilah edinme."
( Furkan 43)
 
-"İnanma duygunu diri tut."
(Necm 3)
 
-"Karar verirken, vicdanının sesini duymazlıktan gelme."
(Nisa 58)
 
-"Alemleri ve seni yaradan Rabbine daima teşekkür ve hamd duygularıyla dolu ol..."
( Fatiha-2)
 
 İstifade edebilmek dileğimle.
 
 
 
Turkish Arabic English