HafizânAllah...

LAFA GELDİ Mİ DEVİZ, ESİP GÜRLERİZ.MANGALDA KÜL BIRAKMAYIZ.

İCRATA GELDİ Mİ CÜCEYİZ...

BİZ EVDE GÜL YETİŞTİRMEDİKÇE DIŞARIDA GÜLİSTAN OLMAZ,

BİZ MEDİNE OLMADIKÇA MEKKE’Yİ FED EDEMEYİZ.

İslam’ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa, Müslüman kıblene sahip çık!

İlk kıblemize saldırmışlar, kutsal değerlerimizi çiğnemişler. Bizler internet başında oturup İblise bela yağdırmakla yetiniyoruz. Sahabeler evde oturmakla Allah'tan yardım istememişler. Kendileri Cihad yaparken Hakk'tan yardım dilemişler. Bizlerin ruhu ölmüş de ağlayanımız yok. Nasıl uyutulup, uyuşturulduysak artık, internet başında deviz, gerçekte yüreksiz birer cüceyiz. Bu umursamazlığı yetkililer gibi dille değil, yürekten kınıyorum. Ey birbirini yiyen Müslüman Âlemi, Artık ne zaman uyanacaksın. Ne zaman İsrail'in gurur duyduğu Müslümanlardan olmaktan vaz geçeceksin.

Ne olacak? Allah sodom, gomorro halkına yaptığı gibi gökten bela mı yağdıracak? Miskin miskin oturup Allah im İsrailli kahret mi diyeceksiniz, diyeceğiz? Allah Resulu (a.s.v) oturup ellerini açıp Allah’ım im müşrikleri kahreyle mi diyordu? Şu topluluğu İslam ile şereflendir şu topluluğu yerin dibine mi batır diyordu? Kınıyorum, İslam alemini kınıyorum.. Müslümanları kınıyorum! Bir avuç İsrailli ile bas edemeyip kutsallarımıza saldıracak kadar haddi asan Yahudi’ye haddini bildiremeyecek kadar aciz kalan sözde Müslümanları kınıyorum...

Devamını oku...

HafizânAllah...
Furkan İLERİ tarafından yazıldı.   
Cuma, 07 Temmuz 2017 05:48

altÂHİR ZAMANIN ALÂMETLERİ:
• İnsanların başına bir zaman gelecek ki, onlardan faiz yemeyen kalmayacak, yemese bile tozu onlara bulaşacaktır.
• *Birçok kişi, az bir dünyalık karşılığında dinini feda edecek.*
• Kazanç, belirli kişiler arasında dolaşacak, dar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşecek.
• Kabirler süslenecek ve Kur’an, kazanç getiren bir meta hâline gelecek…
• *Fitne her eve girecek ve tecrübesiz gençler başa geçecekler.*
• Kur’an’dan bir resim, İslâm’dan bir isim, Müslüman’dan bir cisim kalacak.
• Üç şey çok kıymetlenecek; Helâl para, kendisiyle amel edilen sünnet ve candan bir dost.
• *Ecnebiler çoğalacak ve Müslümanlara galebe edecekler.*
• Sonradan gelen nesiller, önceden gelenlere sövüp sayacaklar.
• Mihnet, belâ, musibet artacak, rahat ve huzur kalmayacak, kimse eliyle bunları önleyemeyecek.
• *Bir Müslüman, koyundan daha âciz olacak,hor ve hakîr görülecek.*
• İlim azalacak, cehalet, anarşi ve cinayetler artacak, adam öldürmek, hafif bir suç sayılacak.
• Hilesiz iş yapılamayacak, tacirler ve yazarlar artacak kalem bollaşacak.
• *Kişi, elbisesini koruyup sakındığı kadar dinini sakınmayacak ve fakirler de namaz kılmayacak.*
• Akrabalık bağları kopacak ve selâm, sadece tanıdık olanlara verilecek.
• Zenginler ticaret için, hafızlar riya ve gösteriş için hacca gidecekler.
• *Büyükleri merhametsiz, küçükleri hürmetsiz olacak. Çocukları terbiye, köpekleri terbiyeden daha zor olacak.*
• İnsanlar, kötülüklerden birbirlerini sakındırmayacaklar ve iyiliği emretmeyecekler.
• Minareler çoğalacak, camiler süslenip ziynetlenecek (kilise ve havralar gibi) ve içlerinden yüksek sesler gelecek.
• *Hâinlere emin, emin olanlara hâin denilecek ve “şurada emin bir insan vardır” denilecek kadar emin insan sayısı azalacak.*
• Kişiye, şerrinden korkulduğu için ikramda bulunulacak. Görünüşte dost fakat esasında düşman insan sayısı artacak, sözler hep yalan ve birbirine muhalif olacak, amir ve memur çok, doğru iş yapan az olacak.
• Yıldızlar (fal) doğrulanacak ve kader yalanlanacak.
• *Allah-u Teâlâ (C.C.) apaçık inkâr edilecek.*
• Âlicenaplık, izzet-ikram ve cömertlik duyguları kaybolacak ve haklar para karşılığında satılır hâle gelecek.
• *Cemaatin inancı zayıf, ibadeti taklit olacak, hafızlar çok, ama âlim bulunmayacak.*
• Zenginlere itibar edilecek, cimrilik artacak, zekât ağır bir borç olarak kabul edilecek.
• Âlimler, para ve dünyalık karşılığında ilim öğretecek, ahiret ameli ile dünyalık talep edecekler.
• *Dinden başka-gayrı hususlar için öğrenim yapılacak.*
• Erkekler kendilerini kadınlara, kadınlar da erkeklere benzetecekler.
• Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla münasebetsiz alâkalar kuracak.
• *Her tarafta şarkıcı ve çalgıcı kadınlar zuhur edecek.*
• Söz kadınlarda olacak ve zina yaygınlaşacak.
• Kadınlar, saçları deve hörgücü gibi, sokaklarda dolaşacaklar.
• *Haram işlemeyi kolaylaştıran imkânlar artacak, gençler günah işlemeye ve kötülük yapmaya çok meyledecekler.*
• İmanı kalpte tutmak, kor ateşi elde tutmak kadar zor olacak, kişi gece mü’min yatacak, sabah kâfir olarak kalkacak veya bunun tersi olacak.
• Dünya işlerine dalınıp ahiret unutulacak, Allah’ın kitabıyla hükmetmek, ayıp sayılacak.
• *Büyük ve gösterişli binalar yapılacak ve bunlardan dolayı sokaklar daralacak.*
• Yırtıcı hayvanların derileri tabaklanarak çeşitli giyim eşyası yapılacak. (Kürk, manto ve benzeri…)
• Sabah giyilen elbise başka, akşam giyilen elbise başka olacak. Önünüze yemeklerden birisi gelip diğeri gidecek ve Kâbe’nin örtüldüğü gibi, evlerinizin duvarları halılarla süslenecek.
• *Ümmetimin erkekleri şişmanlayacak ve semizleşecekler.*
• Dedikodu, yaygın bir hâl alacak.
• Herkes “kazanamadığından ve geçinemediğinden” şikâyetçi olacak.
• *Yalancı şahitlik ve boşanmalar artacak, ani ölümler sık görülecek.*
• Mal çoğalıp sel gibi akacak, mal sahibi malına tapacak ve tüccarların çoğu hilekâr olacak.
• Kişi, karısına itaat edip anasına âsi olacak ve arkadaşına yaklaşıp babasından uzaklaşacak.
• *Gönüller birbirini sevmez olacak, dinde ve dünyalık işlerde muhtelif görüşler belirecek, kardeşler bile dinde ve mezhebde ihtilâf edecekler.*
• İmar edilen şeyler harap edilecek, harap olanlar ise imar edilecek.
• Fâsıklar başa geçecek ve konuşmasını bilmeyenler halka hitap edecekler.
• *Arap arazisinin çölleri, nehirlere ve yeşilliklere kavuşacak.*
• Köylüler şehirlere akın edecek ve ne idüğü belirsiz deve çobanları, bina yaptırmakta birbirleriyle yarışacaklar.
• Faize alış-veriş, rüşvete hediye denecek, tefecilik artacak, helal-haram unutulacak, para gelsin de nerden gelirse gelsin denilecek.
• *Zaman kısalacak. Bir sene bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün gibi geçecek, bir günün geçmesi ise bir yaprağın yanması kadar çabuklaşacak, hiçbir şeyde bereket kalmayacak...Bu gün o gün değil mi? Allah muhafaza.. Allah bilir, neredeyse hemen hemen tüm alametler belirmiş gibi... Rabbim böyle bir zamanda imanımızı muhafaza edip, salih kullar olarak ölmeyi nasip eder insallah...

 
 
Turkish Arabic English