ELHAMDÜLİLLAH

KIRK KAT KÜRK

KIRKINI DA DÜR, BÜK!

 

Çocukluğumuzda şöyle bir oyun oynardık: Altı arkadaş karşılıklı üçer üçer dizilirdik ve bu yandaki üç kişi omuz omuza sıkıca sarınmış hâlde, karşı grup üçlünün üzerine doğru sert adımlarla yürürdük. Yürürken ağzımızdan şu sözleri sarf ederdik: “Üşüdüm, üşüdüm..!” Hava yaz sıcağı olsa da durum değişmezdi. Karşımızdakiler tavrımızdan korkmaz, bizden daha heybetli olarak üzerimize gelirler, gelirken de: “Kürkünü giy, kürkünü giy..!” diye âdeta gürlerlerdi. Biz bu defa: “Kürküm yok, kürküm yok..!” der, yürürdük. Onlar ise: “Alsana, alsana…” diyerek bizi bunaltmaya çalışırlardı. Biz, onların bunaltıcı tavırlarına nisbeten: “Param yok, param yok!’” diye hâlimizi haykırmayla, onlara doğru adım atarken, onlar buna fırsat vermez: “Çalsana, çalsana!” diyerek öneride bulunurlardı. “Nereden, nereden? Diye suâl etsek: “Saraydan, saraydan…” ifâdeleriyle, normalde çocuk aklına gelme ihtimali en düşük sayılabilecek bir cevap verirlerdi.

Bakın o zamanın mâsum bulunan oyunlarında ne tür hatâlar, menfî ifâdeler dolu… Batı medeniyetinden (Batı bataklığından) biz Müslümanlara geçmiş, dünyaya yönelik kışkırtmalar… Kötü karakterli birileri, mâsumların beyinlerini, henüz bilinci gelişmeden ele geçiriyor. Şerir emellerini, oyun düzenekleriyle bilinçaltına bebeklik çağındayken yerleştiriyor. Sonra o beyinler, âile eşrâfınca fark edilip düzeltme yapılmamışsa, büyüdükçe şerlilerin istedikleri kıvama geliyor. Zamanla o nevî yetişmiş insanlar, mâden gibi kullanılıyor. Bugünün kötüleri, dünün çok kötülerinin eseridir. Doğrusunu Cenâb-ı Allah bilir.

Devamını oku...

ELHAMDÜLİLLAH
Furkan İLERİ tarafından yazıldı.   
Pazar, 02 Nisan 2017 07:22

Nasıl hekim hastaların betinden benzinden hastalığını anlarsa,

gönül gözü açık olan da, yüzünün, gözünün renginden senin dinini, inancını anlar.
Dininin halini, sevgini, nefretinini, renginden anlar. Fakat gizler, söylemez, seni rezil etmez.

altKafirin kalbi ölüdür.
Günahkarın kalbi hastadır,
Nasipsizin kalbi gafildir,
Kalbimizde perde vardır diyerek fena iş yapanın kalbi de mühürlüdür.
Allah Tealâ'dan korkupta daima ibadette bulunan kimsenin kalbide sağlam olan kalptir

Rivayet edildiğine göre, Rasul-i Ekrem s.a.v. bir sabah Sahabe-i Kiram ile birlikte otururlarken, gücü kuvveti yerinde bir gencin sabah erkenden işe gitmekte olduğunu görürler. Sahabiler;– Yazık şu gence! Keşke gençliğini ve gücünü Allah yolunda değerlendirseydi, derler. Bunun üzerine Allah Rasulü s.a.v. şöyle buyurur:– Öyle demeyin! Eğer o genç kendisi için çalışıyorsa, dilenmekten kurtulur ve insanlara muhtaç olmaz. Bu durumdaki kimse de Allah yolunda sayılır. Şayet zayıf düşmüş ana babası için, yahut muhtaç durumdaki ailesinin ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyorsa, bu kimse de Allah yolundadır. Fakat insanlara karşı övünmek ve fazla mal biriktirmek için çalışıyorsa, bu kimse de şeytanın yolundadır!

(Taberânî, el-Kebîr)

Resulullah sav Efendimiz Hadis-i şeriflerinde bütün aile reislerine şöyle müjde vermektedir:

“Kulun günahları çoğaldığı vakit, (günahlarına kefâret olması için) yüce Allah onu geçim darlığına düşürür.”
“Günahlar içinde öyleleri vardır ki, onları ancak geçim için çekilen sıkıntılar temizler.”

Hatim-i Esam (k.s.)

ALLAH RASULÜ DİYORKİ;

İdarecileriniz hayırlılarınız,
zenginleriniz cömertleriniz olduğu,
işlerinizi şura ile yaptığınız zaman sizin için yerin üstü yerin altından hayırlıdır.

Ne zaman ki şerirleriniz idarecileriniz, cimrileriniz de zenginleriniz olur ve işlerinizi ortak kararla değil de,sadece kadınlara danışarak yaparsanız yerin altı artık sizin için yerin üstünden hayırlı olacaktır.

ALLAH RASULÜ DİYORKİ;

Bir zaman gelecek sizin derdiniz mideleriniz olacak ve malınız mülkünüzle övüneceksiniz. Dinar ve dirhem dininiz, kadınlarınız kıbleniz olacak. Bu durumda sizler Allah katında hiçbir nasibi olmayan şerir mahlûklar durumuna düşeceksiniz.

''Ümmetlerden her birinin bir yönü vardır, o ona yönelir, haydin, hep hayırlara koşun, yarışın. Her nerede olsanız Allah sizi toplar, bir araya getirir. Şüphesiz ki Allah her şeye kâdirdir''. Bakara suresi:148

Hz.Nuh'un gemisine 950 yılda , ancak 80 kişi binmeye layık olmuştur. O yüzden etrafınızda ki kötü insanlardan kurtulmaya çalışmayın. Ama iyilerin gemisine de binmeyi unutmayın.

"Bir kimseyi tanıtan en büyük alâmet, onun oturup konuştuğu ve sevdiği kimselerdir. Çünkü kişi, arkadaşının, samîmi dostunun dîni ve inancı üzeredir."

İBN-İ HİBBÂN (Radıyallahü Anh)

"Bitmeyen isteklerin, emellerin sonu gelmez. O halde bu fânî dünyâyı, sonsuz olan âhireti elde etmekte kullanınız."

HASAN-I BASRÎ (Radıyallahü Anh)

"Allahü teâlâ, müstehak olmayan hiçbir kimseye azap yapmaz. Azap yapılan kimseler, muhakkak ona lâyıktır. Şöyle ki, bir kimseye dünyâlık verilir. O kimse, verilen dünyâlığa çok sevinir. Fakat, dîninden birşey fazlalaştığı zaman hiç farkına varmaz. Böyle kimse nasıl azâba müstehak olmasın? ”

Muhammed bin Sûka (Radıyallahu Anh)

''Kabir azâbı, dünyâ sevgisini âhiret sevgisine tercih edenlere olur. İkisinin sevgisi müsâvî, yâhut âhireti dünyâdan çok sevene kabir azâbı yoktur."

Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri (k.s)

Kırdığım kişi benden yüz çevirir. Sen (c.c) ise hergün kırdığım ancak her zaman benimle olansın

(Seyyid Ebul Hasan harakani k.s

"Kalbinde, kendisini kötülükten koruyan bir kuvvet bulunmayan kimse, harâb olmuştur."

Ebû Midyen Mağribî (Rahmetullahî Aleyh)

Kafirin kalbi ölüdür.

Günahkarın kalbi hastadır,
Nasipsizin kalbi gafildir,
Kalbimizde perde vardır diyerek fena iş yapanın kalbi de mühürlüdür.
Allah Tealâ'dan korkupta daima ibadette bulunan kimsenin kalbide sağlam olan kalptir

Hatim-i Esam (k.s.)

 

Allahu Teala sana ahirette, Ehl-i Beyt'in itibarını göstermiş olsaydı, kuşkusuz onların kölesi olmayı arzulardın.

Muhiddib-i Arabi Hz. ( k.s.a)

 

HEP SEVİNDİRİCİ ŞEYLER ARAMA BAZEN SENİ ÜZECEK ŞEYLERE YÖNEL AĞLA GÖZ YAŞLARIN AKSIN ÇÜNKÜ ALLAH GÖZ YAŞI AKITANLARI SEVER
Seyyid Ebul Hasan harakani.k.s

 

         

 
 
Turkish Arabic English