Ayfer Aytaç

Kur'an Öğren

 

Mef'ûlu/Mefâîlu/Mefâîlu/Fe'ûlun vezninde
 

Gittikçe tevessu ediyor ilm-i kıyâfet

Kıhf ile hutûtu'l-yed ile keşf u isâbet

Evzâ ederek muzmeri ta'yîne delâlet

Teybîn-i serâirdeki sîmâyı düşündüm

Devamını oku...
Şu anda 4506 konuk çevrimiçi

Ol kâmeti ne serv u sanevber ne bân çeker
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 04 Ocak 2016 04:17

ban ağacı, baki, gazel, şair baki, Târık İleri, tarık ileri ıspata Çeksün livâ-yı saltanat-ı hüsni kadd-i yâr

 

Bân ağacı, sorgun ağacı, sepetçi söğüdü.

Devamını oku...
 
Osmanlıca Okumak Bir İmtiyazdır
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 26 Aralık 2015 18:34

Ömrünü ilme ve hakîkate hasretmiş, âdetâ bezletmiş Ankara'daki Âşiyân Sahâf'ın sâhibi, bir Büyük Üstâd, Sultânu's Sahâfîn Etem Coşkun Hoca'mızla yaptğımız mühim ve çarpıcı bir muhâvereden bahsedeceğim.

 

Üstâd'ın facebook sayfasında paylaştığı "Osmanlıca Okumak Bir İmtiyazdır" başlıklı yazısına atfen benim kelâmlarım şöyle olmuştu:

Osmanlıca mezar taşı kitabe kabristan Osmanlıca okumak bir imtiyazdır

Prof. Mehmet Kanar hocamın sayfasında geçen hafta rastlamıştım, ba'zı yeni yetmeler (veya kendine âlim süsü veren kişiler de olabilir tam teferruatlı bakmadım), "millet dilden ne anlar, alayı ebleh" türünden yakışıksız ve küçümseyici ithamlarda bulunmuşlar, beğeni de almış. 

Şimdi bu lisân tahribatı bugünkü mes'ele değil ki. Millete dayatılan rejim dili tâ 30'lu yıllarda Müslüman halkın İslâm'la bağını koparmak için oluşturulan maksadlı bir proje idi. İnsanı köksüzleştirmek için el atılması gereken ilk yol dilden geçmiyor mu, Etem Hocam ve diğer hocalarım daha iyi bilirler...

Eskiden Osmanlı'nın en ücrâ köşesindeki bir köyde bile vatandaşlar en azından Fâtihâ'nın mânâsını meâle ihtiyaç duymadan biliyorlardı. Harf inkılâbından maksad lisânı tahrib etmek içindi. Yoksa bize ilk mekteplerde kemalist-lâik öğretmenlerin hararetli bir şekilde, "zordu, halk câhildi, anlamıyordu" dediği gibi değil kazın ayağı :) Ülen o öğretmenler, rûz-i mahşerde iki elim yakanızda haberiniz olsun. Esas câhil hakkı inkâr edendir, istersen cihânın en üstün allâmesi ol. Cehâlet okumakla değil, Hakk'a ve Hakîkate râm ve tâbi olmakla izâle olur.

 

Benim bu yazdıklarımdan sonra facebook sayfasındaki aynı yazı altında Erol Sevindir isimli bir dost da Etem Hoca'ma cevâben: "Ömrümce bunu imtiyaz olarak içimde hissettim. Bir gün de üniversite mezunu birisiyle paylaştım: Bana şöyle cevap verdi: "Üfürük de var mı?" demişti.

 

İşte Üstâd Etem Hoca'mızın buna cevâbî yazısı:

Sn. Erol Beyefendi:

Cumhuriyetin ilk yıllarında kraldan fazla kralcıların ve dahî İslâm'a lâkayd olan bu ''üfürük'' takımının bir propogandası da bu idi. Osmanlıca'yı, dîn'i Üfürükçülükle özdeşleştirmek, halkın gözünden düşürüp itibarsızlaştırmak o dönemin atmosferine de uygun idi. 
Bunları ciddiye almıyoruz. Ellerine dedelerinin eski harfli bir tapusu, nüfus cüzdanı vs. evrakı geçince de, kendileri okuma bilmediklerinden soluğu Osmanlıca bilenlerin yanında alırlar. 
Bi'l vesile: 
Sn. Târık Beyefendi'ye 
ve Zât-ı âlilelerinize kıymetli yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim.
Devamını oku...
 
ŞEYH NE DEMEKTİR?
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 23 Aralık 2015 23:53
KİMLERE ŞEYH DENİLİR? ÇIPLAK LUGAT MÂNÂSI VE ISTILÂHÎ MÂNÂLARI NEDİR?
 
(Arapça isim: şeyhûhat (ﺷﻴﺨﻮﺧﺖ) "yaşlanmak, ihtiyarlamak"tan şeyh "yaşlı şahıs")
Osmanlı Şeyhu'l İslâm'ı Târık İleri tarık ileri ısparta Şeyh nedir, şeyh ne demektir, ahi evran tarikat
1. Bir tarîkata girip seyr u sülûkunu tamamladıktan sonra o tarîkatın başı durumundaki en yüksek mertebeye çıkmış bulunan ve kendisine derviş yetiştirme (irşad) müsaadesi verilen kimse; tâliplere rehberlik edip onları tarîkat usûllerine göre irşad etmek ehliyetine sâhip kâmil insan, mürşid.
 
Misâl: Semâhânede dervişler şeyhin karşısında diz çöktüler (Rûşen E. Ünaydın). 
 
Misâl: Tasavvuf muhitlerinde, “Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır” sözü yaygındır (Mehmed Demirci).
 
2. Ahî teşkîlâtında ve loncalarda bir esnaf teşekkülünün başı durumunda olan kişi: "Sahaflar şeyhi."; "Tabaklar şeyhi." gibi.
 
Misâl: Şeyh ve kethüdâ ve ehl-i hibreleri mârifetleri ile âlâ ve evsât ve ednâ îtibârınca bahâları takdir olunup füruht oluna (1640 Narh Defteri).
Devamını oku...
 
«BaşlangıçÖnceki12345678910SonrakiSon»

Sayfa 8 / 69
 
Turkish Arabic English

Ayfer AYTAÇ
Ayfer AYTAÇ
Târık İLERİ
Târık İLERİ
Aytaç İLERİ
Aytaç İLERİ
Volkan İLERİ
Volkan İLERİ
Furkan İLERİ
Furkan İLERİ