Ayfer Aytaç

Kur'an Öğren

Geçen gece uykuda, Seyyidâ, bana Mecnûn
Dedi ki, "Sûre-yi Velleyl" oku, beni yâd et
 
Seyyidâ, dîvâne-i Leylâ ki, Leylâ sendedir
Olma Mecnûn tek düşüp sahrâlara beyhûdegerd
 
Mecnûn, Leylâ'nın kabrinin başında, mahzûn mükedder...
 

Devamını oku...
Şu anda 5171 konuk çevrimiçi

Ümmîd-i vefâ eyleme her şahs-ı dağalda - Ziyâ Paşa
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Perşembe, 07 Temmuz 2016 10:02

Târık İleri tarık ileri ısparta Isparta Ayfer Aytaç Volkan İleri Türkiye 2016

 

ZİYÂ PAŞA Müteahhirîn-i şuarâ ve üdebâ-yı Osmaniyeden [Son Osmanlı şâir ve ediplerinden] olup an’asl (aslen) Erzurumlu olduğu halde Dersaâdet’te neş’et edip elsine (diller) ve edebiyyât-ı şarkiyyeyi (Doğu edebiyatlarını) ve Fransız lisanını tahsil etmişti. 
Devamını oku...
 
Burhâneddîn-i Belhî'den Nîstî Gazeli
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Pazar, 24 Ocak 2016 04:26
Neş'e bahşeyler dile câm-ı bekâ-yı nîstîBurhaneddin-i Belhi nisti gazeli gazel kaside şiir arapça farsça arabi farsi Târık İleri Ayfer Aytaç Volkan İleri
Sâf eder âyîne-i tab'ı safâ-yı nîstî
 
Benzemez bir âleme vasfı beyândandır berî
Özge âlemdir cihân-ı pür fezâ-yı nîstî
 
Hâne-i kalbi tarabgâh-ı Cem eyler tâ ebed
Nûş-i cân olsa mey-i hâlet fezâ-yı nîstî
 
Mülk-i hestînin şehenşâh-ı ma'âlî şânına
Meyl edip bakmaz gedâ-yı bî nevây-ı nîstî
 
Sırr-ı Şems u Mevlevî olur ıyân vakt-i semâ'
Erse bir kez gûş-i hûşa bang-i nây-ı nîstî
Devamını oku...
 
İfâde-i Merâm (Kâmûs-i Türkî)
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Salı, 19 Ocak 2016 16:47
Şemseddîn Sâmî'nin Kamus-ı Türkî'deki "İfâde-i Merâm" başlıklı mukaddemesi:
 
Lugat kitabı bir lisânın hızânesi (hazînesi) hükmündedir. Lisân kelimelerden mürekkebdir, ki bu kelimeler dahî, her lisânın kendine mahsus birtakım kavâide tevfikan, tasrif ve terkib edilerek, insanın ifâde-i merâm etmesine yararlar. İmdi lisânın sermayesi kelimelerle kavaid-i sarfiyye ve nahviyyesinden ibârettir. 
Devamını oku...
 
«BaşlangıçÖnceki12345678910SonrakiSon»

Sayfa 6 / 69
 
Turkish Arabic English

Ayfer AYTAÇ
Ayfer AYTAÇ
Târık İLERİ
Târık İLERİ
Aytaç İLERİ
Aytaç İLERİ
Volkan İLERİ
Volkan İLERİ
Furkan İLERİ
Furkan İLERİ