Ziyâ Paşa'nın 2. Terci'-i Bendi (Açıklaması ile berâber)

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد مصطفی وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

Sri Lankan Muslims are exploring the meaning of Ramadan

 

Devamını oku...
Şu anda 1798 konuk çevrimiçi
Ziyâ Paşa'nın 2. Terci'-i Bendi (Açıklaması ile berâber)
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 6
ZayıfEn iyi 
Makale - Ayfer Aytaç
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Pazar, 26 Eylül 2021 13:58
 
Vezin: Mef’ûlü / Fâ’ilâtü / Mefâ’îlü / Fâ’ilün
 
وزن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن
 
 
2. BEND
 
اجرام بی نهایه ایله پردر ا سمان
نسبت اولنسه ذره دكلدر بو خاكدان
 
Ecrâm-ı bî-nihâye ile pürdür âsmân
Nisbet olunsa zerre değildir bu hâk-dân
 
بیك شمس تابردار و هزاران مه منیر
یوز بیك ثوابت و نیجه سیارۀ عیان
 
Bin şems-i tâbdâr ü hezarân meh-i münîr
Yüz bin sevâbit ü nice seyyâre-i ıyân
 
هر شمس ایدر توابع مخصوصه سیله سیر
هر تابعه توابع اخری ایدر قران

 

 
Her şems eder tevâbi’-i mahsûsasıyla seyr
Her tâb’ie tevâbi’-i uhrâ eder kırân
 
هر شمس ایدر لواحقنه نشر فیض خاص
هر لاحقك طبیعتی امثالنه نهان
 
Her şems eder levâhıkına neşr-i feyz-i hâs
Her lâhikın tabî’ati emsâline nihân
 
هر جمله مركزنده ایدر سیر بی وقوف
هر قطعه محورنده بولور فیض جاودان
 
Her cümle merkezinde eder seyr-i bi-vukûf
Her kıt'a mihverinde bulur feyz-i câvidân
 
هر جملۀ وسیعه ده مبسوط بیك وجود
هر قطعۀ فسیحه ده مشحود بیك جهان
 

 

Her cümle-i vesî’ada mebsût bin vücûd
Her kıt'a-i fesîhada meşhûd bin cihân

 

 
هر بر وجود مصدر اولور بیك وجود ایچون
هر بر جهان هزار جهاندن ویرر نشان
 

 

Her bir vücûd masdar olur bin vücûd içün
Her bir cihân hezâr cihândan verir nişân

 

 
هر ذرەده طریقۀ مخصوصه اوزره جان
هر جسمدە ﻃﺒﻴﻌﺖ مخصوصه اوزره جان
 
Her zerrede tarîka-i mahsûsa üzre feyz
Her cismde tabî’at-i mahsûsa üzre cân
 
هر عالمك سنین و تواریخی مختلف
هر بر زمینده بشقه حساب اوزره در زمان
 
Her âlemin sinîn ü tevârîhi muhtelif
Her bir zemînde başka hisâb üzredir zamân
 
پیوسته در سواحلی كرداب حیرته
بر بحر در كه حاصلی بو بحر بیكران
 
Peyvestedir sevâhili girdâb-ı hayrete
Bir bahrdır ki hâsılı bu bahr-i bî-kerân
 
سبحان من تحیر فی صنعه العقول
سبحان من بقدرته یعجز الفحول
 
Subhâne men tahayyere fî sun’ihi’l-ukûl
Subhâne men bi-kudretihî ya’cüzü’l-fuhûl
 
_______________
Şerh u îzâh:
 

 

 Gökyüzü sayısız yıldızlarla doludur. Gökyüzünün büyüklüğü yanında bu dünya zerre bile değildir.
 Bin parlak güneş, binlerce nurlu ay, yüzbin sabit yıldız ve çevresinde nice apaçık dönen gezegen.
 Her güneş kendi uydularıyla seyr eder. Birine uyana başka uydular eşlik eder.
 Her güneş, kendine eklenenlere, bağlı olanlara özel feyiz neşreder. Her eklinin, bağlının tabiati emsaline gizlidir.
 Her cümle (sistem) kendi merkezinde durmadan seyr eder. Her kıt’a (parça) ekseninde ebedî, feyiz bulur.
 Her geniş sistemde bin varlık yayılmış. Her geniş parçada bin dünya görülür.
 Her bir varlık bin varlığa kaynak olur. Her bir dünya binlerce dünyadan haber verir.
— Her zerrede kendine has yolda feyiz, her cisimde özel bir tabiat üzere can.
— Her âlemin yılları ve tarihleri farklı, her bir zeminde zaman başka hesap üzerindedir.
 Kıyıları hayret girdabına ulaşmıştır. Kısacası bu deniz uçsuz bucaksız bir denizdir.
 Sanatında akılları hayrete, kudretiyle ilim, edebiyat ve sanatta en ileri olanları acze düşüren Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih eder kemal sıfatlarıyla tesbih eylerim.

 

 
 
 
 
 
 
Ziya Paşa'nın 2. Terci'-i Bendi (Açıklaması ile berâber) Ecrâm-ı bî-nihâye ile pürdür âsmân Nisbet olunsa zerre değildir bu hâk-dân Târık İleri tarık ileri mimar gazetesi klasik edebiyat hocası
 
 
Ziya Paşa'nın 2. Terci'-i Bendi (Açıklaması ile berâber) Ecrâm-ı bî-nihâye ile pürdür âsmân Nisbet olunsa zerre değildir bu hâk-dân Târık İleri tarık ileri mimar gazetesi klasik edebiyat hocası  Gazeteci Yazar Ayfer Aytaç Isparta
 
 
Ziya Paşa'nın 2. Terci'-i Bendi (Açıklaması ile berâber) Ecrâm-ı bî-nihâye ile pürdür âsmân Nisbet olunsa zerre değildir bu hâk-dân Târık İleri tarık ileri mimar gazetesi klasik edebiyat hocası   Gazeteci Yazar Ayfer Aytaç Isparta  nestalik hat yazısı
 
 
Turkish Arabic English