Düşündüm

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبد ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين.

 

Devamını oku...
Şu anda 1721 konuk çevrimiçi
Düşündüm
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 3
ZayıfEn iyi 
Makale - Ayfer Aytaç
Târık İLERİ tarafından yazıldı.   
Cuma, 25 Haziran 2021 21:21
 
Mef'ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün
 
Bir fikret-i cân-gâha dalıp âh geçende
Son merhale-i ömrü şeh-râhı düşündüm
Titrerken emel-kâr-ı sivâ pîş-i kefende
Âsûdegî-i kalb-i rızâ-hâhı düşündüm
 
Bî-zâr-ı nevâyım o siyeh rûz-i tezekkür
Ümmîdime etmezse de îrâd-ı tağayyür
Bâ-haşyet-i hüsrân edip tefekkür
En son nefesimden çıkacak âhı düşündüm
 
Yâd eyleyerek hevl-i mezârı o mezârı
Ol tîreğî-i müdhîşi ol hufre-i nârı
Tedfînimi ta'kîb edecek leyl u nehârı
Ferdâ-yı memâtı o hafâ-gâhı düşündüm
 
Rûhum açıp enzârı nuhustînin o demde
Bir şu'leye hasretken o târîkî-i gamde
Rahşân olarak ol şeb-i mechûl-i ademde
İlk ufkumu tenvîr edecek mâhı düşündüm
 
Ümmîddir o meh rahmet-i Rahmân u Ra'ûf'u
Tenvîr eder elbet o şebistân-ı mahûfu
Andırsa bile zıll-ı meâsî o husûfu
Bahşendegî-i Hazret-i Allâh'ı düşündüm
 
 
معلم شاكر عیاشی
 
İzahlar:
 
Geçende, can evimin düşüncesine dalıp âh, ömrümün son safhasını, bu büyük, işlek yolu düşündüm.
Kefenin önünde bambaşka ümit ve arzularla dolu olarak titrerken, rızâ talep eden ve ümit eden kalbimin âsûdeliğini düşündüm.
 
O siyah/kara/asık yüzlü günün zikredilişi/hatırlanışı ümidimi kesmezse de, suskun ve bezginim.
Hüsrâna uğramak korkusuyla âkıbetimi düşünerek, en son nefesimden çıkacak âhı düşündüm.
 
Mezarı ve mezar korkusunu yâd ederek, o âteş çukurunu, o dehşetli bulanıklığı, defnedilişimi takip edecek geceyle gündüzü, ölümden sonraki gizlenilecek yeri düşündüm.
 
O gamlı karanlıklar içinde bir ışığa hasretken, rûhum, o anda, ilk bakışlarıyla (etrâfa korku ile) göz açıp, yokluğun/hiçliğin bilinmezliklerle dolu gecesinde parlayarak, ilk ufkumu nurlandıracak ayı düşündüm.
 
O ay, Rahmân ve Raûf olan zâtın rahmetini ummaktır, ki elbet (bu rahmet) o korkunç yatak odasını aydınlatacaktır. 
Günahlarımın gölgesi (o nurlu ayı karartarak) ay tutulmasını andırsa da, Hazret-i Allâh'ın af, merhamet ve bağışlayıcılıktaki nâmütenâhî bağışını düşündüm.
 
 
 
 
 
__________
 
Târık İleri
 
 
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
 
 
Turkish Arabic English