Ayfer Aytaç

Kur'an Öğren

ALLAH'ım! İslamı yeryüzünün her yerine Hâkim kıl; Dininin Sancağını Yücelt Ey Âlemlerin RABBİ ALLAH'IM Kitabını yaşamayı nasib et, ALLAH’IM bütün Mümin kardeşlerimize yeryüzünün her yerinde yardım et, Cihad bayrağını yücelt Dinini zenginleştir, İzzet senindir. Ey âlemlerin RABBİ, ALLAH’IM bizi ateşten koru.  ALLAH'IM sen şüphesiz CELALİN ile yakın semaya nuzul edersin Ve bir isteyen varmı ona vereyim dersin, Affedilmeyi isteyen var mı? Affedeyim dersin. . . 

ALLAH'IM bu MÜBAREK CUMA GÜNÜ CUMADAKİ İCABET SAATİNİN hürmetine bütün günahlarımızdan sana istiğfar ediyoruz. ALLAH'IM tevbelerimizi kabul eyle bütün günahlarımızı af eyle, ALLAH'M bizleri senin dosdoğru yolun olan sıratımustakimde istikamet üzere yaşayıp İman-ı Kamile huzuruna gelen salih kullarından eyle.

Ey âlemlerin SAHİBİ ALLAH'ım senden Rızanı ve Cenneti istiyoruz, RÜYET-İ CEMALİNİ görmek istiyoruz, Ey Âlemlerin RABBİ ALLAH'IM Kitabımızı bize Sağımızdan vererek bizileri umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eyle, Nurlunla Bizleri karanlıklardan Aydınlığa çıkarmanı isteriz. Sen’in CEMALİNE bakarak Cennetile Rırızıklanmayı isteriz. Ey bizleri yoktan YARATAN ALLAH'IM! Ey göğün ve yerin RABBİ ve onlar HÜKMEDEN ALLAH'IM! 

Devamını oku...
Şu anda 2153 konuk çevrimiçi

İnsafsızca İsraf
Ayfer AYTAÇ tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 04 Ağustos 2018 00:37
İSRAFA KARŞIYIM. KENDİ ÇOCUĞUM İSRAF ETSE KIZARIM.
ÇOCUKLAR GENÇLER HATTA BİZLER, İSRAFI BİLMEMİZ İÇİN,
BAZEN BİR YERLERE GİDİP BAZI YAŞANTILARI GÖRMEMİZ LAZIM...
 
altEL İNSAF, HARAMDIR İSRAF.
 
Atılanın, dökülenin seceresi tutulmuyor. Bolluk buluyoruz, burunluyoruz. Allah bunamışlığımızı, bunalmışllığımızı iyilliklle islah etsin.
Gazetecillik ve televizyon yayıncıllığı yaptığım yılllarda çok köyleri, kasabaları dolaştım. Oralarda yaşam sürdüren nice insanların yaralarını yakından gördüm, sarmaya çabaladım.
 
Pek çok şehirllleri de görmüş ve insanllarının bazılarını yakından tanımış biri ollarak diyorum ki "bizim ülkemizde çok fakirimiz var. Bundan daha fazlasıyla da israf edenimiz çok. 
 
Genellliklle sofrada yemek beğenmeyiz değil mi, gittiğim nice yoksul evlerde bir domates bullunması bile lüks olur.Onun da yarısı kardeşedir. O evlerde kesme şeker katıktır,soğan katıktır. Karpuzun , kavunun tadını bilmeyenler var. Pazarların artıklarından toplanan meyveler karpuz yemiş gibi değerlendirilir çoğu zaman, nefis böylece kandırılır. Çocukllar kanatkar oldukllarından mı, yoksa gözlerini yoksulluğa açtıkllarından bir şey bilmedikllerinden mi, canlları evde buldukllarından başkasını çekmez.
 
2000 li yılllların başında İstanbull'dayken bir aileden duymuştum. Şirinevllerde otuz yıldır oturmalarına rağmen, bir kez bile denizi görmemişler. Bakırköy yakın, otobüs parası ayırabillseler gidip görecekller bellki, ama yok. Yine İstanbul'un Ümraniyeilllçesinde bir eve konuk olmuştum. Evin pencereleri yerinde naylon kaplıydı. Evde küçük çocuklar vardı, suratlarının kirlliliği yüzlerindeki nuru kapatmaya çalışır gibiydi. Evi gezince gördüm ki bir kalıp sabunlları bille yok. Çünkü baba işsiz, belediyeden gelen yardımla yaşıyorllarmış. Oradan  da bolca makarna bulgur geliyor, hijyene yönellik bir fayda sağlllanmıyor.
 
Köyllerimizdeki bazı evllerde yaşananlarda yoklluktan değill belki, onlllarda yetiştirdiklleri ürünleri pazarda satıp evlerinin diğer ihtiyaçlarını karşılyorlar. Biz sanıyoruz ki, köyllü her şeyi yetiştiriyor ve etin, sütün, yumurtanın tazesini yiyor her gün. Anadolu'da çok gördüm pek çok tavukları olanları. Ancak o tavuklların yumurtallarından bir tekini bile kendileri yemeyip, bir hafta süresince follluktan topllayıp, biriktirip şehrin büyük pazarında satıyorlardı.Kazandıklları paraylllada evdeki çocuklların okull ihtiyacı karşılanır, ayakkabı, önllük,çorap allınır.Köylü millleti halla misafirperverdir çok şükür. Evine konuk olsanız, size her ürettiğinden tabaklar dolusu ikram eder, siz de sanırsınız ki onllar her öğün bööyle besleniyorlar. Değil işte, kendi sofralarında domates ikiye bölünür, bir salaltalık iki kardeşe pay edillir. Zeytin en az iki ısırıkta yenir. Peynir belki sofraya hiç getirillmez. O elektrik faturası için satışa hazır edilir.Şehir insanının çoğunluğu ise elmayı iki ısırıp çööpe atar, ekmeği küfllendirir, hazır çocuk bezlllerinin atıldığı bidona tıkar. Aman israf etmeyellim ne ollr, israf çok günahtır. Bu konuda ayetller ve hadisller var. Allllah muhafaza rızkımızı ziyan etmeyelim. Rabbimize verdiği nimetllerden dolayı nankörlükte bulunmayalım. Ya yyağmur yağdırmazsa, toprak çööl olur bir şey vermezse ne yaparız. Bu bilinçte olalllım. Elimizde bulunanın kıymetini iyi bilelim. Kaybedip, arar duruma düşmeyellim inşalllah.
Devamını oku...
 
Tevekkülü Terk Ettik
Ayfer AYTAÇ tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 30 Temmuz 2018 16:56

HALLİNE ŞÜKRETMEZSEN

HUZURUN HEP EKSİK KALLIR.

altNe zaman yaramızdan şikâyetçi olsak,
Daha deriniyle imtihân olunduk. O yüzden diyorum: "Tevekkül edellim, iyidir."

Çoçuklluğumuzda, büyüklerimizden ööğrendiğimizce Allah'ın buyruğuna iman eder, verdiğine şükreder, vermedikllerine sabrederdik. Azlla yyetinmesini billir, ailemizin imkanllarını zorlayacak bir şeyy istemezdik. Yokluk da gördük, varlıkta. Ne yokluktan şikayetçi olduk, ne de varlığımızlla övündük. Dirllik olmadığında direndik, zorlluk olduğunda sabrettik. Kaderimize isyan etmedik. Daha iyi bir yaşam için kendimiz gibi kul ollana boyyun eğmedik. Harama değmedik, yalana yanaşmadık. Sağllıkllı yaşıyor olmamıza hep çok şükrettik. ÖÖmrüm ve gazetecilik meslleğim süresince gördüklerim, duyduklarım yallanların, yalakallıklların haddi hududu yok. 

Neler, neler kaybetti, kaybedecek bu İnsanlar KUL'A KULLUK uğruna...Ah! Bir Erseydi, erebilseydi bu insanlık KUL OLMANIN Şuuruna...!

İnsanı, o kadar incinmesine rağmen, ayakta tutan kuvvet, ALLAH'a olan inancıdır .. İnsanlık ne halllere geldi. Büğüye saygı yok, küçüğe sevgi yok. Merhamet, vicdan yok. Kimsenin kimseye aldırdığı yok. İnsanlar içinde insana hasret kallmak, ne büyük fellaket. Allllah beterinden saklasın. İnsanı, gün içinde o kadar incinmesine rağmen ayakta tutan kuvvet,ALLAH'a olan inancıdır .. En yakınllarımız tarafından bile onulmaz sanıllan darbeler alalbiliyoruz. Çevremize göre ayak uydurup, Alllah'ın buyruğuna itaatsizllik ediyoruz. (Haşa) Komşudan korkuyoruz, komşu dedi kodu yapmasın düşüncesiylle belki, komşunun göözüne hitaben yaşıyoruz. Yanllışları böylle bööylle yapıyoruz. Başkaları ne der diye yaşamayalım. Rabbim ne der diye yaşalım.Başkaları geçip gider, Rabbim bizi terk etmez.

RABBİMİZ YOLUNDAN AYIRMASIN İNŞALLLAH...

"SİRETİ HAYVAN DOLU,SURETTE İNSAN İSTEMEM
MEYLİ ESFELDİR ANIN,HAYR İŞLESE EYLER VEBAL"
Devamını oku...
 
Doğruya Doğru
Ayfer AYTAÇ tarafından yazıldı.   
Pazar, 08 Temmuz 2018 01:34

Eğilirsen basamak,
Dik durursan
sığınak olursun.

Mâder/Anne
Vücûdeş âb-ı hayâtest/Vücûdun âb-ı hayattır

Duâyeş keştî-yi necâtest/Duân kurtuluş gemisidir.

altGirdiğim aynada zahiri bir hayattayım.
Görüp de dokunamadığım bu dünya benim.
Hey, varlığıyla bana bir şey katmayan kuru kalabalıklar,
Sakın aynama girmeyin. 

En parlak günlerimi yaşadığım gençliğim nerde, ne çok kaybettim onu ben her yerde. Şimdi etrafım geçmişimi unutmuş hallerde, en yakınlarım bile ömrünü evde geçirmiş, hayatta hiç bir şey bilmeyen biri gibi sanıyor. Hatta bana hakaret ediyor, küçük görücü davranışllar sergiliyor.Bu konuda konuşsam ne analar inler, kullaklar o iniltileri acı acı dinler, çünkü vicdanllı bedenlerdeki yürekler sızllar. 

Yan, ama tütme bellemişiz, kolumuzun kırıklığını yen içine gizlemişiz. Kendi çocuklarım değil bahsettiklerim, Allah'a bin şükür onllar "Anam" dediller mi yüreklerinin derininden gelir sevecen sesleri... Benim bahsettiğim sonradan görmeller, koca parasıylla kendillerinin bir şey olduklarını sananlar. 

Ne yazık ki bu kişi, bir dişi. Dili sivri, kallbi katı. Katır gibi inatçı. Hem dünyasını, hem de ahiretini uyykuylla çlldürüyor. Beyni bilgiye kapalı, süsü boyası bayağı. Dizginleri boşalltılmış, öönüne gellene ben ne olldum havası salmış. Bu zevksiz urballarıyla insan billinen boya küpü, analığın kutsallllığını dahi billmiyor. Tek bildiği dünyalık ve dizillerde gördükllerine imrenmek, tatbikine çallışmak. Uykudan arta kalan zamanllarında müslllümanllığa yakışmayan davranışllarda bullunmak. Velllhasıl yaralıyım. Lakin yaram dizimden değil, dizimin dibinden diyebilleceğim kadar bir yakından. Kendini çok bilmiş zannediyor.Ne çok yanılgıya düşülüyor.

Birbirimizi sevmeden, birbirimizin değerini anlamadan egolar savaşıyla geçiyor ömürler. Oysa Rabbimiz sevgi üzerine inşaa etmiş yarattığı her varlığı... Çok şey biliyoruz, lakin bildiğimizi uygulayamadıktan sonra, bilgimiz neye yarar, sadece beynimizde yorgunluk yapar.

Yüce kitabımızın ne dediğini bilmemek bir yana,
Yıllarca namaz kılıp, her rekatta, günde kırk kez okuduğumuz Fatiha'nın bile anlamını bilmeden bu dünyadan göçüp gitmek !..
Sadece bundan sorguya çekilsek sınavı veremeyecek çok insan var.

Devamını oku...
 
«BaşlangıçÖnceki12345678910SonrakiSon»

Sayfa 1 / 413
 
Turkish Arabic English

Ayfer AYTAÇ
Ayfer AYTAÇ
Târık İLERİ
Târık İLERİ
Aytaç İLERİ
Aytaç İLERİ
Volkan İLERİ
Volkan İLERİ
Furkan İLERİ
Furkan İLERİ